Spoločenská zodpovednosť - CSR

Myslíme si, že len zodpovedné podnikanie berúce ohľad na celospoločenské záujmy môže byť úspešné. Veríme v to, že spoločnosti, ktorým sa darí by mali cítiť záväzok konať dobro, firmy by sa nemali sústrediť iba na dosahovanie zisku, ale mali by plniť aj sociálne úlohy. Považujeme sa za úspešnú firmu a považujeme za prirodzené, aby z nášho úspechu ťažila aj spoločnosť, považujeme za prirodzené to, aby spoločnosť, ktorá vytvorila predpoklady pre náš úspech dostala z našej strany zadosťučinenie.

Nie sme nadnárodná korporácia generujúca miliardové obraty a zisky, sme malá spoločnosť, za ktorou stoja obyčajní ľudia, ktorí aspoň vrámci svojich možností dokážu pomôcť tam, kde treba.

Naše aktivity spoločenskej zodpovednosti: