Centrum likvidácie poistných udalostí

Stala sa Vám poistná udalosť? Odporúčame Vám dôsledne si preštudovať poistné podmienky príslušnej poisťovne. Základnou povinnosťou poisteného je poistnú udalosť bezodkladne oznámiť príslušnej poisťovni na stanovenom tlačive a doložiť potrebné doklady.

Chcete si likvidáciu poistnej udalosti zjednodušiť? Nahláste ju cez Premium care, pre našich klientov bezplatne.