Partnerské poisťovne

Produkty autopoistenia sprostredkúva spoločnosť Rýchlepoistenie s.r.o., ako podriadený finančný agent pre sektor poistenia a zaistenia spolupracuje s týmito významými poisťovňami:

Produkty autopoistenia a cestovného poistenia sprostredkúva spoločnosť ePojisteni.cz, ako finančný agent z iného členského štátu pre sektor poistenia a zaistenia spolupracuje s týmito významými poisťovňami:

Produkty cestovného poistenia sprostredkúva spoločnosť Superpoistenie s.r.o., ako podriadený finančný agent pre sektor poistenia a zaistenia spolupracuje s týmito významými poisťovňami:

Spoločnosti Rýchlepoistenie s.r.o. a Superpoistenie s.r.o., ako podriadený finančný agenti pre sektor poistenia a zaistenia spolupracujú aj s nasledujúcimi poisťovňami:

 • AEGON Hungary Composite Insurance Closed Company Limited by Shares, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
 • Atradius Credit Insurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Coface Austria Kreditversicherung AG, organizačná zložka Slovensko
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s.
 • Deutscher Ring Sachversicherungs-AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • EULER HERMES CREDIT INSURANCE BELGIUM S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu
 • HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Chartis Europe S.A. (slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu)
 • ING Životná poisťovňa, a.s.
 • Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu