Povinné informácie

Spoločnosť Rýchlepoistenie s.r.o. vykonáva sprostredkovanie poistenia ako podriadený finančný agent

Spoločnosť Rýchlepoistenie s.r.o. je registrovaná ako podriadený finančný agent v sektore poistenia v Registri finančných agentov Národnej Banky Slovenska pod registračným číslom 134391.

Spoločnosť Rýchlepoistenie s.r.o. je členom siete Insia a svoju sprostredkovateľskú činnosť vykonáva na základe zmluvy so spoločnosťou INSIA SK, s.r.o., so sídlom Laurinská 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 660 891, ktorá je registrovaná v Registri finančných agentov vedenom Národnou Bankou Slovenska ako samostatný finančný agent pod registračným číslo 127035.

Vykonávame finančné sprostredkovanie na základe zmluvy medzi Samostatným finančným agentom a nasledujúcimi poisťovňami.

Spoločnosť ePojisteni.cz vykonáva sprostredkovanie poistenia ako finančný agent z iného členského štátu

Spoločnosť ePojisteni.cz je registrovaná ako podriadený finančný agent v sektore poistenia v Registri finančných agentov Národnej Banky Slovenska pod registračným číslom 220808.

ePojisteni.cz vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvy s nasledujúcimi poisťovňami.

Spoločnosť Superpoistenie s.r.o. vykonáva sprostredkovanie poistenia ako podriadený finančný agent

Spoločnosť Superpoistenie s.r.o. je registrovaná ako podriadený finančný agent v sektore poistenia v Registri finančných agentov Národnej Banky Slovenska pod registračným číslom 165140.

Spoločnosť Superpoistenie s.r.o. je členom siete Insia a svoju sprostredkovateľskú činnosť vykonáva na základe zmluvy so spoločnosťou INSIA SK, s.r.o., so sídlom Laurinská 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 660 891, ktorá je registrovaná v Registri finančných agentov vedenom Národnou Bankou Slovenska ako samostatný finančný agent pod registračným číslo 127035.

Vykonávame finančné sprostredkovanie na základe zmluvy medzi Samostatným finančným agentom a nasledujúcimi poisťovňami.

Informácie o plánovanom cezhraničnom zlúčení